woensdag , 21 februari 2024
Dijken

Zwolle loopt gevaar bij dijkdoorbraak in Duitsland

Ook Zwolle loopt gevaar als aan de Duitse kant van de grens in het stroomgebied van de Rijn een dijk doorbreekt. Volgens recent onderzoek van het waterschap Rijn en IJssel kunnen er dan honderden doden vallen en voor tientallen miljarden aan schade ontstaan.

Bij een dergelijke dijkdoorbraak kan het oosten van Nederland tot aan Zwolle onder water komen te staan. De dijkring waar het om gaat is de zogenoemde dijkring 48, die ook volgens het ministerie van cruciaal belang is.

Door klimaatverandering zal de Rijn steeds meer water gaan afvoeren. Eerder werd al besloten dat alle rivierdijken moeten worden verzwaard, maar voor dijkring 48 ligt de beschermingsnorm wel dertig keer hoger.