Zwolle mikt op stadslandbouw in Aa-landen

Er zullen de komende tien jaar geen woningen worden gebouwd in Dijklanden, het stuk grond in het noorden van de Aa-landen. In plaats daarvan wordt er ruimte gecreëerd voor stadslandbouw.

De beslissing van het gemeentebestuur om geen woningen in Dijklanden te bouwen is een overwinning voor de tegenstanders van dat plan. Die vechten al jarenlang voor behoud van het stuk natuur in het noorden van de Aa-landen. Nu is in ieder geval de zekerheid gegeven om tot 2026 het landgoed te reserveren voor een agrarische bestemming. De gemeente Zwolle denkt daarbij ook aan stadslandbouw.

Stadslandbouw met horeca
Een van de redenen om een beslissing in het dossier Dijklanden tien jaar op te schuiven is het gebrek aan noodzaak voor extra woningen. Eerst zal Stadshagen worden volgebouwd én wordt er gekeken om binnenstedelijk te bouwen, daarna – in 2026 – wordt er opnieuw gekeken of het noodzakelijk is om het stuk groen in de Aa-landen vol te zetten met woningen. De locatie leent zich nu, volgens het college, echter goed voor stadslandbouw met toegevoegde functies als educatie, horeca, zorg en verkoop streekproducten.

Het grootste gedeelte van de politiek reageerde verheugd op het plan. ChristenUnie-gemeenteraadslid Reinier Mulder bijvoorbeeld. ‘Wij zijn blij dat Dijklanden de komende tien jaar niet bebouwd wordt. Voor ons staat Dijklanden bovenaan de lijst van gebieden die we graag zo lang mogelijk vrijhouden van bebouwing. Nu er voor de komende tien jaar zekerheid is over Dijklanden, kunnen andere initiatieven de ruimte krijgen, zoals stadslandbouw, natuur en recreatie.’

dijklanden

Back to top button