donderdag , 22 februari 2024
Vluchtelingen IJsselhallen
In 2014 kwamen er ook vluchtelingen aan bij de IJsselhallen.

Zwolle neemt weer vluchtelingen op in IJsselhallen

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft ingestemd met een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om opvang voor maximaal 400 vluchtelingen te realiseren in de IJsselhallen van Zwolle. In de loop van volgende week worden de eerste vluchtelingen verwacht. De opvang is tot uiterlijk eind december en eventueel korter als dat mogelijk is.

De toestroom van vluchtelingen is op dit moment zo groot dat het COA ze niet meer op kan vangen in de bestaande centra. Daarom heeft ze wederom aan het Zwolse college gevraagd om de IJsselhallen voor een korte periode beschikbaar te stellen. Omwonenden en bedrijven in de naaste omgeving worden per brief geïnformeerd. Op 14 juli aanstaande is vanaf 19.30 uur een inloopbijeenkomst in de IJsselhallen.

Alleenstaande mannen
In de IJsselhallen worden maximaal 400 alleenstaande mannen opgevangen, afkomstig uit Syrië of Eritrea. Voordat de mensen in Zwolle aankomen hebben ze een aantal dagen in Ter Apel doorgebracht. Daar konden ze een aantal dagen wennen en informatie krijgen. Daarnaast zijn ze medisch onderzocht en is er voor zover dat mogelijk is onderzoek gedaan naar hun achtergrond (het zogenoemde antecedentenonderzoek).

In het najaar van 2014 werden ook 400 vluchtelingen van Syrische afkomst in de IJsselhallen opgevangen.