Zwolle onderzoekt permanente opvang vluchtelingen

Vluchtelingen IJsselhallenBurgemeester Henk Jan Meijer heeft maandagavond in de gemeenteraad verteld dat Zwolle de mogelijkheden voor permanente opvang voor asielzoekers aan het onderzoeken is.

De huidige tijdelijke opvang in de IJsselhallen loopt 19 december af. De PvdA wilde weten of Zwolle ook na die datum in samenspraak met het Centraal Orgaan van Opvang Asielzoekers (COA) aan het meedenken is voor oplossingen van permanente aard. Burgemeester Henk Jan Meijer: ‘We hebben veel contact met het COA. Zij zijn in het hele land aan het zoeken naar opvangplaatsen en hebben meer belangstelling voor permanente locaties. Wij hebben gevraagd de eisen daarvoor in te zien en die hebben we ontvangen.’

Procedures
Meijer zegt dat er reeds gesprekken op ambtelijk niveau zijn voor een permanente locatie in Zwolle. ‘Mocht daar iets uitkomen dan gaan we ordentelijke procedures starten.’

Dezelfde vraag
Opvallend is dat niet lang geleden de fractie van GroenLinks dezelfde vraag had aan het College van B & W. Toen liet wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA) nog weten dat er geen verzoek van het COA lag en dat Zwolle ook niet proactief naar permanente opvanglocaties wilde kijken.

Back to top button