Zwolle: Ook kinderen in kwetsbare gezinnen mogen naar opvang

Voor kinderen tussen de 4-18 jaar waarvan de thuissituatie niet veilig genoeg is om 24 uur per dag te verblijven wordt opvang op school toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten naar aanleiding van signalen van onder andere het Sociaal Wijkteam.

Hiermee breidt Zwolle de corona-richtlijn uit dat alleen kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen terecht kunnen op school. Niet alle gezinnen hebben de draagkracht om 24 uur per dag samen te zijn. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen en/of ouders die door (sociaal)psychische problematiek niet om kunnen gaan met fulltime thuis zijn, waardoor onveilige en onwenselijk situaties ontstaan.

Verruimming
Wethouder Michiel van Willigen (Jeugd en Onderwijs): “De coronamaatregelen hebben grote invloed op alle gezinnen in Zwolle. We zien echter dat een kleine groep extra hulp nodig heeft om als gezin goed te kunnen blijven functioneren. Na overleg met het SWT, onderwijs, kinderopvang en de jeugdbescherming staan we deze verruiming toe.”

Kinderen van 0-4 jaar
Het Sociaal Wijkteam, het onderwijs en de kinderopvangpartners weten over welke gezinnen dit gaat. De ouders worden hierover door school geïnformeerd. Voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar onderzoekt het college over een soortgelijke regeling mogelijk is.

Back to top button