Zwolle op schema voor huisvesting vluchtelingen

Zwolle blijkt volgens de meest recente cijfers op schema te liggen om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) een woning aan te bieden.

Volgens de statistieken van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt de gemeente Zwolle voldoende woonruimte aan voor statushouders. Het percentage ligt zelfs op 101 procent (100 procent = op schema). Vanaf juli 2015 zijn er 88 personen ondergebracht in Zwolle, maar voor 1 januari moeten er nog 87 statushouders een nieuwe woning in Zwolle krijgen.

Eerder liet Zwolle wel weten dat er de komende maanden een hoge druk op de woningmarkt in de stad zal komen te liggen door de grotere hoeveelheden vluchtelingen die nu het land binnen komen. Elke gemeente is verplicht een bepaald percentage woningen aan statushouders beschikbaar te stellen.

Back to top button