Zwolle spoort 377.660 euro aan uitkeringsfraude op

De sociaal rechercheurs van de gemeente Zwolle hebben afgelopen half jaar 
€ 377.660,- aan uitkeringsfraude opgespoord. Na verschillende onderzoeken zijn er 76 uitkeringen stopgezet. Dit bespaart de gemeente € 69.086,- per maand.

De uitkeringen zijn stopgezet omdat er onjuiste woonsituaties waren doorgegeven of omdat inkomsten uit werk waren verzwegen. Twee personen mogen zich voor de rechter verantwoorden. De zaken zijn onder andere door een bestandskoppeling aan het licht gekomen. De gemeente Zwolle zet alle mogelijke middelen in om misbruik van bijstandsuitkeringen op te sporen. Soms worden er bewust of onbewust verkeerde gegevens opgegeven.

Woonsituatie
Zo bleek bij een stel de werkelijke woonsituatie anders dan bij de sociale dienst bekend was. De partners woonden sinds 2009 op papier op twee verschillende adressen. Feitelijk bleken de twee op hetzelfde adres te wonen. Ook hadden ze nog inkomsten. Door opzettelijk deze situatie te verzwijgen, kregen zij ruim € 81.000,- ten onrechte aan bijstand. Dit bedrag wordt van beide personen teruggevorderd.

Zelfstandige
Een man kreeg bijstand, maar verzweeg dat hij werk en inkomsten had. Hij ontving ten onrechte ruim € 72.000,- aan bijstand, wat van hem wordt teruggevorderd. 
Een andere man kreeg bijstand, maar verzweeg dat hij werkte als zelfstandige. Omdat hij dit verzweeg voor de gemeente, ontving hij ten onrechte ruim € 21.000,- aan bijstand. Dit bedrag wordt van hem teruggevorderd.

Verschillende adressen
Een stel woonde op papier op twee verschillende adressen, maar bleek in werkelijkheid al zo’n drie jaar samen te wonen. De twee bleken ook nog een inkomen te hebben. Zeker € 29.000,- aan onterecht ontvangen bijstand moeten zij terugbetalen. Van een ander stel wordt € 15.000,- teruggevorderd, omdat ook zij hun werkelijke woonsituatie niet hadden doorgegeven aan de gemeente.

Back to top button