Zwolle spoort voor een miljoen euro aan bijstandsfraude op

geld_bijstandsfraudeDe sociale recherche van de gemeente Zwolle heeft in 2014 van 120 personen de bijstandsuitkering stopgezet omdat deze mensen bleken te frauderen.

97 Personen hadden naast hun uitkering inkomsten uit werk. 130 Personen waren niet eerlijk over hun woonsituatie. In vijf gevallen is het fraudebedrag dermate hoog dat deze mensen zich tegenover de rechter moeten verantwoorden.  In totaal is in 2014 € 1.019.354,- aan fraude opgespoord.

Huisbezoek  
De consulenten handhaving brachten afgelopen jaar aan 206 personen een huisbezoek. Naar aanleiding van die huisbezoeken konden 33 uitkeringen worden stopgezet en 7 uitkeringen worden aangepast. De meest voorkomende vorm van uitkeringsfraude is fraude door samenwonen. Ook al ontvangt slechts één van de partners een bijstandsuitkering, het fraudebedrag wordt van beiden teruggevorderd.

Inkomsten
Fraude komt ook vaak voor omdat mensen inkomsten uit werk verzwijgen. Een van de manieren om dit te achterhalen, is bestandsvergelijking. Afgelopen jaar vielen zo 78 personen door de mand.

Wijziging persoonlijke situatie
Wie een bijstandsuitkering ontvangt, is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke situatie door te geven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als een erfenis wordt ontvangen. Wie niet of onvoldoende verplichtingen nakomt, krijgt een maatregel opgelegd. Afgelopen jaar 325 kregen personen hier mee te maken. Een dergelijke maatregel kan bestaan uit een boete, of een lager uitkeringsbedrag voor een aantal maanden.

Back to top button