Zwolle staat open voor opvang Afghaanse vluchtelingen

Het stadsbestuur is bereid mee te denken aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen in Zwolle als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek daartoe zal doen. Dat zegt het College na vragen van D66, CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks.

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is aan alle provincies en gemeenten een verzoek gedaan om mogelijkheden voor extra opvang en huisvesting te inventariseren. Er is door het COA tot op heden geen concrete vraag aan Zwolle gesteld voor noodopvang. Het college is bereid een eventueel verzoek van het COA om te zoeken naar een mogelijke locatie voor noodopvang positief tegemoet te treden. ‘Waarbij nadrukkelijk aandacht zal zijn voor zorgvuldige communicatie met de stad en overleg met de omgeving’, zegt ze.

Drukte woningmarkt
Waar die eventuele opvangplek moet komen is de vraag. ‘Zwolle is een groeiende stad met een substantiĆ«le druk op de woningmarkt en huisvestingsvraag vanuit meerdere doelgroepen’, aldus het College.

XL-Testlocatie IJsselhallen
Het CDA opperde eerder dat de XL-Teslocatie geschikt zou kunnen zijn. Die optie is inmiddels afgevallen, zegt de gemeente. ‘Wij willen als gemeente bij het bepalen van een eventuele opvanglocatie altijd oog hebben voor het betrekken van de omgeving, waarbij zorgvuldige communicatie noodzakelijk is. De genoemde XL-Testlocatie is bij het college in beeld geweest voor het geval een verzoek van het COA aan de orde zou zijn. Inmiddels is deze locatie echter ontmanteld.’

Back to top button