Zwolle wil besparen op ontruiming van woniningen

Zwolle wil in vier jaar tijd in totaal 72 duizend euro besparen op de post Volkshuisvesting.

Het college wil onder andere de bestuursdwang kostendekkend maken. Bestuursdwang betreft de uitvoering van de wettelijke taak bij ontruimingen van woningen en het verhalen van kosten voor tijdelijke opslag van inboedel en de verwijdering van afval. Het college stelt voor om kosten, voor zover niet verhaalbaar, te laten drukken op de afvalstoffenheffing. Dit is mogelijk ter hoogte van €15.000.
Totale besparing over vier jaar: 60 duizend euro.

Vrouwenadviescommissie
Ook komt er een einde aan de vrouwenadviescommissie. Dat is een vrijwilligersorganisatie die advies verleent aan corporaties en ontwikkelaars over indeling van nieuwbouwwoningen voor wat betreft verbetering van gebruiksgemak en kwaliteit. Het college stelt voor deze subsidie te schrappen, omdat er andere mogelijkheden zijn om dit doel te bereiken.
Totale besparing over vier jaar: 12 duizend euro.

Back to top button