Zwolle wil bezuinigen op armoedebestrijding onder kinderen

Het College in Zwolle (ChristenUnie, Swollwacht, GroenLinks, VVD) wil vanaf 2022 korten op de uitkering voor armoedebestrijding onder kinderen in de stad.

In het najaar van 2020 bleek in de zogenoemde Armoedemonitor dat er bijna 2.000 kinderen in Zwolle opgroeien in armoede, dat is 7,6% van alle kinderen in de stad. 63% van de kinderen in minimahuishoudens woont in een eenoudergezin, terwijl van alle kinderen in Zwolle 14% in een eenoudergezin woont. Bij 42% van de kinderen in minimahuishoudens komt de ouder/verzorger uit een niet-westers land. In heel Zwolle is het aandeel kinderen met een niet-westerse ouder/ verzorger 11%.

‘Zo triest is het inmiddels in Zwolle’
Het huidige College wil vanaf 2022 8.000 euro minder uitgeven aan de armoedebestrijding in Zwolle, omdat het Rijk dat bedrag niet meer vergoed. De fractie van de SP in Zwolle heeft inmiddels met ontzetting gereageerd op het voornemen. ‘Zo triest is het inmiddels gesteld met dit College. Een schamele €8.000 bezuiniging op kinderen in armoede van het Rijk willen ze niet compenseren uit eigen begroting van meer dan 0,5 miljard’, foetert fractievoorzitter Brammert Geerling.

Back to top button