zondag , 25 februari 2024
Gemeentehuis Zwolle

Zwolle wil bezuinigen op armoedebestrijding

Zwolle wil voor het jaar 2015 liefst 2,8 miljoen euro extra bezuinigen. Een van de posten die een besparing moet opleveren is armoedebestrijding.

In de voorstellen van het college aan de gemeenteraad staat dat er vanaf 2015 300 duizend euro per jaar moet worden bezuinigd op duurzame gebruiksgoederen (wasmachines, koelkasten etc.) die worden ingezet voor armoedebestrijding.

Ook wil het college onder andere besparen op:

– stadsmarketing (150 duizend euro per jaar, vanaf 2016)
– nazorg ex-gedetineerden (302 duizend euro, in vier jaar)
– gymvervoer (47 duizend euro per jaar, vanaf 2016)
– minder evenementen economie (50 duizend euro per jaar)
– brede scholen (600 duizend euro over vier jaar)
– subsidies binnensportaccommodaties (21 duizend euro per jaar)
– subsidies en vergoedingen buitensportaccommodaties (80 duizend euro per jaar, vanaf 2016)
– synergie Jeugdhulp, opvoedingsondersteuning en jeugd gezondheidszorg (1.150.000 euro over vier jaar)
– Burgerzaken* (50 duizend euro per jaar)
– Verkiezingen** (40 duizend euro per jaar)

In 2018 wil de gemeente ruim 11 miljoen bezuinigen.

*Uitleg Burgerzaken

– Loketfunctie Informatiecentrum Stadskantoor: Integreren in nieuwe publieksbalie. Dat betekent ook het afschaffen van welkomstpakketten en het toesturen van de gehandicaptenkaart. De mogelijke risico’s (langere wachttijd, onduidelijkheid) acht gemeente beheersbaar.

– Gratis verstrekken van het digitale GBA uittreksel ter stimulering van digitaal werken: Het doel is
bereikt, zegt gemeente. Het is nu mogelijk een tarief € 7,50 te vragen. Dit tarief is de helft goedkoper dan aan de balie om
geen ongewenste verschuiving te krijgen terug naar de balie.

– Ondertrouw: Wanneer ondertrouw is gedigitaliseerd, dan kan een ondertrouw met ceremonie gezien worden als extra service, waarvoor een tarief gevraagd kan worden. Dit kan in 2015 ingevoerd zijn.

**Uitleg Verkiezingen

– Tot op heden zijn er altijd 70 stembureaus. College stelt voor het aantal stembureaus af te laten hangen van het te verwachten opkomstpercentage. Dat betekent dat bij verkiezingen voor het Europees Parlement en de Provincie 20 stembureaus minder worden ingericht. Middels passende communicatie verwacht gemeente de gewenningsperiode voor de kiezers kort te houden.

– Betreft 21 verkiezingsborden per verkiezing in de stad: College stelt voor dit af te schaffen en andere communicatiemogelijkheden in te zetten. Effect op opkomst verkiezingen wordt als zeer laag ingeschat.

– College stelt voor om de biljetten met verkiezingsinfo en kandidatenlijst voortaan alleen digitaal beschikbaar te stellen in plaats van de huidige 60.000 huis-aan- huis biljetten. Hiermee wordt het doel om per 2015 alles digitaal te doen ondersteund. Het effect op de opkomst wordt als zeer laag ingeschat.