Zwolle wil geen pilot voor legalisering wietteelt

Burgemeester Henk Jan Meijer ziet niets in een proef om wietteelt in Zwolle te legaliseren. De fracties van VVD en D66 hadden eerder vragen gesteld om deel te nemen aan een experiment in die richting.

De twee partijen hadden het stadsbestuur van Zwolle gevraagd om bij het kabinet te pleiten voor het bieden van de vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren of anders zelf als kabinet stappen te ondernemen. Ook verzochten zij de burgemeester bij de gemeenten die zelf al onderzoek doen naar mogelijkheden hiervoor te informeren of de uitkomsten ook in Zwolle eventueel toepasbaar zijn. De vragen kwamen na een rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de hennepindustrie te reguleren.
Meijer ziet echter niets om de gemeente Zwolle aan te melden voor een pilot. ‘De VNG bespreekt het rapport de komende maanden met haar leden en neemt pas daarna een standpunt hierover in. Het onderzoek van de VNG beschouwt bovendien als belangrijke voorwaarde voor deze experimenten dat ze onder landelijke regie binnen landelijk geformuleerde kaders plaatsvinden. Deze kaders zijn er op dit moment nog niet.’

Back to top button