Zwolle wil half miljoen besparen op ruimte en cultuurhistorie

Logo gemeente ZwolleHet college stelt voor bijna een half miljoen euro te besparen op de post ruimte en cultuurhistorie. De grootste bezuiniging komt door het aantal ruimtelijke initiatieven te verminderen.

Ten eerste wordt er bezuinigd op het faciliteren en begeleiden van ruimtelijke initiatieven. Het college stelt voor de capaciteit voor projecten en initiatieven te limiteren tot een basisniveau, waarmee circa 2 grote ontwikkelingen en 5 kleine initiatieven kunnen worden opgepakt. Mochten meer initiatieven zich voordoen, dan zal een beroep gedaan moeten worden op de algemene incidentele middelen.
Totale besparing in vier jaar: 280.000 euro

Het college stelt ook voor het volledige budget voor planschade volledig af te schaffen, omdat het niet wordt gebruikt.
Totale besparing in vier jaar: 24 duizend euro

Het budget ‘procedure bezwaar- en beroep van bestemmingsplannen’ wordt al jaren niet volledig benut. Benutting is afhankelijk van het aantal procedures en dat kan fluctueren. Het college stelt voor dit budget met 50% te verminderen.
Totale besparing in vier jaar: 152.000 euro

Back to top button