zaterdag , 2 december 2023
Nesjavellir, de grootste geothermische centrale van IJsland.

Zwolle wil in Aa-landen naar aardwarmte boren

De gemeente Zwolle gaat verder met haar plan om geothermie te gebruiken. De beste locatie daarvoor is Dijklanden (Aa-landen). Ook de bovengrondse installatie moet daar in de buurt komen te staan. De kans op aardbevingen is volgens onderzoek ‘zeer klein.’

De eerste verkennende onderzoeken naar het gebruik van geothermie zijn hoopvol. Daarom wil de gemeente Zwolle verder met het project. Dijklanden biedt de beste mogelijkheden om ondergronds naar aardwarmte te boren. Met een geothermiebron in Zwolle-Noord kunnen naar verwachting 10.000 woningen van duurzame warmte worden voorzien.

Aa-landen en Holtenbroek
Uit de Verkenning Warmtegids Zwolle blijkt dat voor een groot deel van de bestaande gebouwde omgeving in Zwolle (grofweg de woningen die gebouwd zijn tussen 1950 en 2005) een aansluiting op een Warmtenet een goed en duurzaam alternatief is (vanuit het oogpunt van de laagste maatschappelijke kosten) voor de huidige (aard)gasaansluitingen. Verder laat het zien welke delen van Zwolle het meest kansrijk zijn om met de aanleg van een (open) warmtenet te beginnen. Zwolle Noord wordt gezien als het meest kansrijk, gezien de leeftijd en opbouw van wijken Holtenbroek en Aa-landen.

Extra maatregelen
Het winnen van aardwarmte in Zwolle-Noord is mogelijk, maar ten opzichte van een standaard geothermie-installatie zijn extra maatregelen nodig om voldoende warmtevermogen te realiseren. Een succesvol toegepaste maatregel bij andere geothermieprojecten is het verhogen
van de injectiedruk. Deze optimalisatie is als uitgangspunt genomen in de verdere haalbaarheidsstudie.

Aardbevingen
In de verkenning van de gemeente is ook gekeken naar de mogelijke risico’s op aardbevingen. Uit de uitgevoerde risicoanalyse komt dat er een zeer beperkt risico is dat het winnen van aardwarmte in Zwolle bevingen veroorzaakt. De verwachting is dat activiteiten voor het winnen van aardwarmte in de ondergrond van Zwolle niet merkbaar zullen zijn aan het oppervlak.

Wat is geothermie?
Geothermie (aardwarmte) is lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kassen en industrie. De temperatuur loopt op met de diepte: hoe dieper hoe warmer. Het van nature aanwezige warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. 

Het is niet bekend wat de kosten zijn van het project.

Kansrijk gebied geothermie in Zwolle-Noord.

2 reacties

  1. volgens de cv installateur zijn mijn cv buizen niet geschikt voor aardwarmte en de radiatoren w.o. Covectoren eveneens niet.
    Bovendien zal ik dan een buizensysteem voor vloerverwarming moeten laten aanleggen waarvoor het parket moet worden verwijderd. Ik zie dat niet zitten . Kan er dan geen waterstof toegevoegd aan het gas of alleen waterstof dat is ook brandbaar en daar kunnen de bestaande buizen voor worden gebruikt.

  2. Voor de kosten en de risico’s zou men in de Koekoekspolder in IJsselmuiden kunnen gaan kijken.
    Daar heeft men er een uitgebreide ervaring mee.
    Let op!!!!
    Er zal nog heel veel water door het Zwarte Water stromen voordat men los is van het gas.