vrijdag , 1 december 2023
Foto: DJI

Zwolle wil snijden in nazorg voor ex-gedetineerden

zwolle_gevangenis2Het stadsbestuur van Zwolle wil bezuinigen op de nazorg voor ex-gedetineerden. Het college accepteert de kans dat recidive zal toenemen door het opheffen van dit budget.

Het bezuinigen op de nazorg van ex-gedetineerden betreft een structureel budget voor niet-structurele taken. Het college stelt voor dit potje op te heffen en accepteert daarmee ‘een beperktere flexibele inzet en mogelijkheden van de gemeente om participatie van ex-gedetineerden te bevorderen en daarmee mede recidive te voorkomen.’
Ook moet er een besparing komen in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Het college wil het structurele budget voor niet-structurele taken van bovengenoemd taakveld opheffen.
Totale besparing in vier jaar: 302.000 euro