woensdag , 21 februari 2024

Zwolle wil vluchtelingen opvangen in Aa-landen

De gemeente Zwolle wil statushouders opvangen aan de Rijnlaan 25 in de Aa-landen. Omwonenden zijn daar inmiddels over geïnformeerd. De fractie van Swollwacht heeft vragen over de beslissing.

Het pand aan de Rijnlaan moet een tussenoplossing zijn voor statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen). Volgens de fractie van Swollwacht heeft de gemeente niet de afgesproken procedure gevolgd. Zij heeft vragen over het besluit. ‘In de langetermijn-aanpak opgave vluchtelingen 2023 – 2027 wordt gesteld dat op basis van de 7B’s (beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, buurt, bespreekbaarheid, beheersbaarheid, bruikbaarheid) criteria zijn vastgesteld waarlangs locaties worden afgewogen op geschiktheid. Uit de beantwoording van onze vragen hierover bleek dat deze criteria niet formeel zijn vastgesteld maar bestaan uit een ‘intern werkdocument’ waarvan de betrokken bestuurders op de hoogte zijn. Eerst bij de tussenstand van de verkenning zal de raad op de hoogte worden gesteld van deze criteria. Inmiddels is – kennelijk op basis van o.a. deze criteria – besloten tot huur van het pand Rijnlaan 25 als tussenvoorziening voor statushouders.’

Dit brengt de fractie van Swollwacht op de volgende vragen:

  • Waarom zijn de criteria die op basis van de 7B’s zijn opgesteld nog niet formeel vastgesteld terwijl wel op basis van deze criteria gehandeld wordt?
  • Waarom geeft het College niet duidelijk aan hoe met de 7B’s is omgegaan bij het aanwijzen van de locatie aan de Rijnlaan? Hoe heeft de weging plaatsgevonden?
  • Vindt het College dit niet tegenstijdig met de toezegging die zij in juli 2023 heeft gedaan dat inzicht zou worden gegeven in hoe wordt omgegaan met de 7B’s met het aanwijzen van locaties?
  • Vindt het College, met de fractie van Swollwacht, dat inwoners recht hebben op hoe een weging bij het aanwijzen van een locatie plaatsvindt?
  • Wil het College inzicht geven in hoe de verkenning bij de locatie aan de Rijnlaan heeft plaatsgevonden?

Steekpartij Meeuwenlaan
De omwonenden van de Meeuwenlaan werden gisteren (maandag) opgeschrikt door een steekpartij in het pand waar de gemeente Zwolle zo’n driehonderd vluchtelingen opvangt. Volgens buurtbewoners was het in en rond de opvang aan de Meeuwenlaan al weken onrustig onder de bewoners.