zaterdag , 2 maart 2024
Demonstratie

Zwolle zegt radicalen goed in beeld te hebben

De gemeente Zwolle zegt dat het de radicalisering van bepaalde groepen goed in de gaten houdt, onder andere door een persoonsgerichte aanpak.

Tijdens de bespreking van het risicoprofiel van de regio vertelde het college dat, in het kader van crisisbeheersing de radicalisering van bepaalde groepen goed in de gaten wordt gehouden, onder andere door een persoonsgerichte aanpak.
Bij rampen en incidenten kan tevens meer gebruik worden gemaakt van de kracht van de samenleving. De regio IJsseland loopt voorop bij het bevorderen van zelfredzaamheid en community safety.
Wat waterveiligheid betreft worden er in de IJssel-Vechtdelta een aantal maatregelen uitgevoerd
en voorbereid in het kader van het deltaprogramma. Zo krijgt de geluidswal om Stadshagen een
waterkerende functie. Organisatoren van evenementen hebben flinke stappen in het bevorderen van veiligheid.