‘Zwollenaren gaan flinke bezuinigingen op de zorg merken’

Als GroenLinks-wethouder Klaas Sloots zijn plan om miljoenen te bezuinigingen op het sociaal domein vasthoudt, zullen Zwollenaren dat merken. Dat schrijft de onafhankelijke Participatieraad Zwolle. Ook zegt de organisatie dat Sloots moet ophouden om net te doen alsof er niet gesneden gaat worden in de zorg. ‘Het gaat hier wel degelijk om bezuinigingen.’

GroenLinks-wethouder Klaas Sloots wil dat Zwolle twee miljoen euro gaat bezuinigen op de zorg. Nadat zijn plannen bekend werden, deed Sloots alsof er van een bezuiniging geen sprake was. Hij interviewde zelfs zichzelf en plaatste dat verhaal in weekblad de Swollenaer. De kritiek na het nepinterview van de GroenLinks-wethouder was hard. Oppositiepartij D66 sprak van ‘Zwolle aan de Wolga’, de SP reikte Sloots zelfs een fles WC-eend uit.

‘Er moet flink bezuinigd worden’
De Participatieraad laat nu in een advies weten dat Sloots eerlijk moet zijn tegen de Zwollenaren. ‘Wat zich in het Plan van Aanpak lijkt te wreken, is het volgende. De gemeente Zwolle ziet zich geplaatst voor de noodzaak om te bezuinigen vanwege de tekorten in het sociaal domein. In het Plan van Aanpak lijkt uw College op twee gedachten te hinken: Er moet voor miljoenen bezuinigd worden, maar geen enkele inwoner mag daar iets van merken. De boodschap in het Plan van Aanpak is daardoor te positief, terwijl het wel degelijk ook om bezuinigingen gaat. We vragen het College duidelijke keuzes te maken: er moet flink bezuinigd worden, dat gaan inwoners merken. Als de gemeente kwetsbare inwoners ook op de langere termijn wil blijven helpen, moeten er nu keuzes gemaakt worden.
Naar ons idee komt door deze spagaat het goede publiek-maatschappelijke debat niet van de grond: De gemeente Zwolle wil haar inwoners zo goed mogelijk bedienen, op een maat die passend is, met de portemonnee die er voor beschikbaar is. Hoe wilt u dit verhaal op gang brengen?’

Swollwacht en GroenLinks
In de gemeenteraad is er ook veel kritiek op Swollwacht en GroenLinks die hun kiezers vóór de gemeenteraadsverkiezingen verscheidene malen lieten weten dat er geen cent mag worden bezuinigd op het sociaal domein. Nu ze zelf in het College zitten, lijken de fracties toch in te stemmen met een bezuiniging.

Onafhankelijk
De Participatieraad Zwolle is een onafhankelijk orgaan dat de gemeente adviseert over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. Lees hier het complete advies over de bezuinigingen die Sloots wil doorvoeren op het sociaal domein in Zwolle


Een reactie

  1. ja wat zal ik zeggen, al zoveelste Hansworst in dienst bij de gemeente met een valse lach en baantjes zieke mentaliteit…
    De burger is weer de L..

Back to top button