Zwollenaren krijgen nu echt boete op afval

De boete op afval gaat er in Zwolle nu toch komen. Inwoners die te veel restafval hebben zullen extra de portemonnee moeten trekken. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en het CDA.

Volgens de vier nieuwe collegepartijen willen ze met de boete ‘bijdragen aan een circulaire economie’. Er zal in Zwolle een stapsgewijze verhoging van de afvalstoffenheffing worden ingevoerd. Wie net zoveel afval als nu aanbiedt zal meer moeten betalen.
Hoewel de vier partijen het streven hebben om lasten voor inwoners met een minimuminkomen niet te laten stijgen, zeggen zij wel dat er ook voor deze groep een prikkel wordt ingebouwd om afval te scheiden.

30 kilo
De rijksoverheid wil in 2025 het restafval nog verder terugdringen, tot 30 kilo per persoon. Zwolle zit op dit moment nog ruim boven de huidige norm van 100 kilo. ‘De opgave is groot. Daarom monitoren we het systeem van Zwols belonen, zodat het college tijdig met aanvullende voorstellen kan komen mocht het doel niet haalbaar blijken te zijn’, aldus het coalitieakkoord.

Back to top button