Zwollenaren moeten straks extra betalen voor restafval

Als het aan wethouder Filip van As (ChristenUnie) ligt, gaan Zwollenaren straks extra betalen voor hun restafval. De SP in Zwolle is fel tegenstander en wil een actie opstarten.

De SP is een petitie begonnen tegen het voornemen van wethouder Filip van As (ChristenUnie) om Zwollenaren te laten betalen per keer dat zij restafval aanbieden (Diftar). Dit betekent een forse lastenverzwaring voor huishoudens die door omstandigheden veel restafval hebben, zoals ouders met jonge kinderen. Ook huishoudens die geen gft apart kunnen aanbieden gaan fors meer betalen. Dit treft de binnenstad, delen van Assendorp en bewoners van hoogbouw.

Onrechtvaardig
De SP vindt dit onrechtvaardig, schrijft ze. ‘De gemeente zou er juist voor moeten zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft al zijn afval te scheiden. Nu worden Zwollenaren gestraft voor het feit dat zij geen gft kunnen scheiden, of dat zij jonge kinderen hebben. Ook mensen die veel medisch afval hebben (bijv. incontinentiemateriaal) zijn straks duurder uit.’

SP raadslid Brammert Geerling: ‘De gemeente moet het ons makkelijker maken afval aan te bieden, maar dat gebeurt te weinig. Er liggen nu eindelijk voornemens te zorgen dat iedereen al zijn afval kan scheiden, maar als dit onvoldoende lukt gaan we alsnog Diftar invoeren en zijn die mensen de klos. Ook moeten Zwollenaren straks kiezen uit een wirwar van ‘servicepakketten’. Je kunt er vergif op innemen dat als je de huidige service voor o.a. het aanbieden van grof afval aan huis wilt behouden je dan veel meer moet betalen. Het huidige systeem zou juist verbeterd moeten worden. Een gemeentelijk servicepakket voor iedereen. Een sterk duurzaam afvalbeleid gebaseerd op gemak en solidariteit.’

Van As is resoluut in zijn plannen, omdat Zwolle bij lange na niet de doelstelling haalt om het restafval terug te dringen.

Back to top button