woensdag , 21 februari 2024

Woningcrisis steeds nijpender, ‘Zwollenaren moeten straks in stal wonen’

De wooncrisis in Zwolle wordt steeds ingrijpender. De Zwolse fractie van de SP gaat morgen (zaterdag) actie voeren in de binnenstad.

De SP deelt zaterdagochtend van 10:30 uur tot 12:00 uur flyers uit en gaat met inwoners in gesprek. Twee SP’ers zijn daarbij verkleed als Jozef en Maria om symbolisch te laten zien dat met dit beleid je blij mag zijn met een stal, want een betaalbare woning is niet te vinden.

Afgelopen maandagavond werd in de gemeenteraad opnieuw gesproken over betaalbaar wonen. ‘Het werd duidelijk dat de coalitie op het stadhuis nog altijd onvoldoende doet om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen komen. Een opkoopverbod voor huisjesmelkers waar de SP al langer voor pleit lijkt voor de langere termijn van de baan’, zegt fractievoorzitter Brammert Geerling.

Sociale huurwoningen
Jozef (Bob Rosier): ‘Steeds meer mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden in Zwolle. De SP wil dat er op korte termijn extra sociale huurwoningen gebouwd worden en er een stadsbrede zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd. Huizen zijn voor mensen, niet voor winst.’