Zwollenaren mogen meedenken over busbrug

Inwoners van Zwolle kunnen meedenken over het ontwerp van de nieuwe busbrug over het spoor. De gemeente nodigt hen uit voor een inspiratiesessie op woensdagavond 2 december. De uitkomsten worden gebruikt om de aanbesteding van de busbrug voor te bereiden, die in het voorjaar van 2016 van start gaat.

De komende jaren werkt Zwolle hard aan de verdere verbetering van het stationsgebied, zodat het is toegerust voor de groeiende aantallen reizigers. Eén van de verbeteringen is de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station (Hanzeland). Hiervoor is een nieuwe busverbinding over het spoor nodig, die in de vorm van een brug wordt aangelegd.

Ideeën zijn welkom
In maart van dit jaar heeft de gemeenteraad het programma van eisen voor de bouw van de busbrug goedgekeurd. Veel ligt vast, maar een aantal dingen nog niet, en daar wil de gemeente graag ideeën uit de stad over horen. Het gaat dan met name om vorm (landhoofden, kolommen, onderzijde brug, leuningen etc.), maar ook om kleur en materiaalgebruik. Bruikbare ideeën worden meegegeven aan de architecten die met het ontwerp aan de slag gaan. Ze dienen ook als input voor de commissie die de beoordelingscriteria voor de aanbesteding vaststelt.

Aanmelden
Wie mee wil doen aan de inspiratiesessie moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door vóór 26 november een mail met persoonlijke gegevens (naam, adres, telnr.) te sturen naar spoorzone@zwolle.nl

Programma in hoofdlijnen
19.15 – 19.30 uur : inloop met koffie/thee
19.30 – 19.50 uur : welkom en toelichting plannen busbrug
19.50 – 21.30 uur : in groepen aan de slag
21.30 uur              : afsluiting

Locatie
De Kantine Zwolle, Hanzeplein 11-27, 8017 JD Zwolle

Back to top button