‘Zwolse burgers moeten meer invloed krijgen’

De Zwolse burger moet in de toekomst invloed hebben op politieke besluitvorming. De fractie van D66 wil dat er een experiment komt waarmee Zwolle ‘geschiedenis kan schrijven’.

D66 heeft een motie ingediend met een verzoek voor een experiment waarbij Zwollenaren kunnen meebeslissen over politieke beslissingen. Fractievoorzitter Sonja Paauw licht toe: ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen invloed hebben op hun leefomgeving en willen inwoners van Zwolle meer invloed geven op de directe besluiten die de gemeenteraad neemt. Steeds vaker hoor ik mensen zeggen waarom zij niet zelf kunnen stemmen over besluiten.’

Het experiment past ook bij de historie van de stad. Paauw: ‘Democratie is een van de drie pijlers van het Zwolse cultuurhistorische verhaal, dus Zwolle mag ook nu geschiedenis schrijven.’

Ierland en Canada
Vooral door de technologische ontwikkelingen moet het volgens D66 mogelijk zijn burgers meer te betrekken bij besluitvorming. Paauw: ‘Natuurlijk zijn we afhankelijk van huidige wetten en regels rondom democratie, maar deze zijn gebaseerd op de situatie in de 19e eeuw. Het huidige stelsel kent tekortkomingen die door nieuwe technologie weggenomen kunnen worden en nieuwe technologie biedt kansen. Er bestaat behoefte aan meer directe inspraak en wij denken dat we de betrokkenheid van mensen zo kunnen vergroten. Het zal best lastig zijn, maar we moeten onderzoeken hoe onze democratie er in het internettijdperk uit zou kunnen zien. Daarbij kunnen we ook ervaringen die al opgedaan zijn in Nederland en andere landen zoals Ierland en Canada als voorbeeld gebruiken.’

Back to top button