‘Zwolse fietsers en voetgangers beschermen tegen besmetting’

De Zwolse fracties van PvdA en GroenLinks willen weten welke maatregelen het stadsbestuur gaat nemen om fietsers en voetgangers in de openbare ruimte te beschermen tegen besmetting met COVID-19.

Een eerlijke verdeling van de schaarse openbare ruimte is actueler dan ooit, nu het coronavirus ons dwingt tot het nemen van meer afstand, zeggen de twee partijen. ‘Veilig fietsen en lopen is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de anderhalvemetersamenleving. Met de verwachte uitval van capaciteit in het openbaar vervoer, is een grote groep mensen zonder rijbewijs of auto voor hun vervoer aangewezen op met name lopen en fietsen. Met de huidige loop- en fietsnetwerken kan dat in de anderhalvemetersamenleving niet altijd op een veilige manier.’

Stoepen vrijmaken
De Fietsersbond heeft een advies aan overheden opgesteld met mogelijke kortetermijnmaatregelen, zoals het verplaatsen van fietsenstallingen naar autoparkeerplaatsen om zo stoepen vrij te maken. Daarnaast kunnen fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen door het terugbrengen van de maximaal toegestane snelheid voor auto’s. Wegen worden daardoor breder inzetbaar en veiliger voor iedereen.

Besmetting voorkomen
Om te voorkomen dat fietsers en voetgangers besmet worden tijdens het reizen willen GroenLinks en de PvdA weten welke maatregelen nodig zijn om de ruimte de komende tijd te vergroten.

Back to top button