Zwolse grachten kleuren vies groen

De Zwolse stadsgracht kleurt vies groen en lijkt van een afstandje wel een grasgracht. Wat er aan de hand is? 

Door de weersomstandigheden van afgelopen periode is er veel kroos ontstaan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en eigenlijk niet te voorkomen. Ook elders in het land zien we de groene afdeklaag op de wateren terug. Kroos zijn kleine waterplantjes en komen vooral voor in stilstaande of traagstromende wateren. Door de lage ligging in de regio is Zwolle een soort verzamelpunt geworden en hoopt het kroos zich hier op.

Ook de ‘verkeerde’ windrichting helpt niet mee. Zodra de wind draait, verspreidt het kroos zich en zal het niet meer de gracht van Zwolle als grote ‘hangplek’ gebruiken. Een flinke regenbui is van harte welkom! Dan ververst het water en stroomt het vanzelf weg.

Back to top button