zondag , 25 februari 2024
Kinderen Zwolle dupe van bezuinigingen

Zwolse kinderen dupe van bezuinigingen

De bezuinigingsdrift van de Zwolse coalitie ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD begint pijnlijk zichtbaar te worden. Kinderen die hulp nodig hebben, staan in de kou en ook de toelage voor Huishoudelijke Hulp wordt volgend jaar verlaagd. Dat laatste zal gevolgen hebben voor werkgelegenheid in Zwolle.

Bijna de helft van alle Zwolse kinderen met dyslexie die in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek en behandeling, krijgen de rest van dit jaar geen hulp meer. Dat komt doordat de ingekochte uren al zijn opgebruikt. Volgen de Stentor worden de problemen veroorzaakt doordat de toestroom groter is dan vooraf werd ingeschat. Ook wordt er gezegd dat de gemeente Zwolle het tekort bewust heeft laten oplopen om de kosten te drukken.

‘PvdA is alleen aan het blaffen’
Uitgerekend de PvdA wil daar komende maandag in de raadsvergadering opheldering over. Maar dát zorgt weer voor hoongelach van andere partijen, omdat juist de PvdA verantwoordelijk is voor de keiharde bezuinigingen op het sociaal domein in Zwolle en vrijwel alle handreikingen om kinderen en andere hulpbehoevenden tegemoet te komen, naast zich neerlegt. GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Zo jammer dat de PvdA niet doorbeet toen wij samen met de SP de wachtlijsten voor de jeugdzorg wilden voorkomen. Nu zijn ze alleen aan het blaffen.’

Kwaliteit van leven
Hoe kan het dat kinderen in Zwolle geen hulp meer krijgen die ze nodig hebben? De gemeente werkt op dit moment met budgetplafonds en bekostigingsstops. Dat betekent dat als het budget op is, er niets meer wordt betaald. GroenLinks en de SP wilden dat met een amendement op 11 november al doorbreken. ‘De kwaliteit van leven van onze inwoners moet voorop staan, en niet de financiën moeten leidend zijn bij de beoordeling of en wanneer iemand zorg nodig heeft.’ Het voorstel haalde het niet, waardoor veel Zwolse kinderen met dyslexie niet meer in aanmerking komen voor hulp.

Zwarte circuit
Behalve de Jeugdzorg staat ook de Huishoudelijke Hulp Toelage weer onder druk. Er wordt per 1 juli 2017 minder geld voor vrijgemaakt, schrijft PvdA-wethouder Nelleke Vedelaar. Dat heeft óók gevolgen voor de werkgelegenheid. ‘Dit heeft effecten op de werkgelegenheid van de huidige hulpen. Een deel van de inwoners die nu gebruik maakt van de HHT, zal weer een oplossing zoeken op de particuliere markt en mogelijk binnen het zwarte circuit. We zullen inwoners informeren van de mogelijkheden die de particuliere markt biedt. Daarnaast zullen we kijken naar de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van het realiseren van banen gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt.’

Eerder was er juist verontwaardiging vanuit de samenleving dat er in Zwolle miljoenen euro’s zijn overgehouden op het sociaal domein, ondanks alle bezuinigingen. Ook weigerde onder andere de PvdA om het overgebleven geld weer terug in het sociaal domein te stoppen.