zaterdag , 1 april 2023
Kinderen in Zwolle lintje

Zwolse kinderen moeten óók lintje kunnen krijgen

Kinderen die in Zwolle op een bijzondere manier maatschappelijk betrokken zijn, moeten ook een lintje kunnen krijgen. De fractie van de ChristenUnie zal dat idee morgen (vrijdag) tijdens de begrotingsbehandeling indienen.

Volgens raadslid Job Looijenga zijn er in Zwolle veel jongeren die maatschappelijk betrokken zijn. ‘Helaas komen zij eigenlijk nooit in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding, omdat hiervoor een lange periode van maatschappelijke inzet een belangrijk criterium is.’

Bijzondere jongeren
De ChristenUnie is echter van mening dat de jeugd in Zwolle een speciaal moment verdient, waarop bijzondere jongeren in het zonnetje gezet worden. ‘De gemeente Zwolle laat op deze wijze zien dat zij veel waarde hecht aan de maatschappelijke betrokkenheid door jongeren. Hierdoor krijgen zij erkenning voor wat zij voor de Zwolse samenleving doen en kunnen zij tevens een inspiratiebron zijn voor andere jongeren.’

De ChristenUnie wil daarmee een Zwols Jeugdlintje invoeren voor kinderen, jongeren of een jeugdgroep tot 23 jaar. Het jeugdlintje zal dan vergezeld gaan van een presentje passend bij de doelgroep.