Zwolse ondernemers halen uit naar politiek

De ondernemersvereniging uit de binnenstad, Citycentrum Zwolle, heeft keihard uitgehaald naar de politiek. Voorzitter Peter Pels: ‘We zijn de weg kwijt.’ Hieronder zijn complete column die ook de lezen is op de website van de vereniging.

Het is tijd voor een tussenbalans. De huidige Zwolse coalitie (ChristenUnie, D66, PvdA en VVD, red.) gaat richting de helft van haar termijn. Vier agenda’s gaven zij ons in 2014 en daarbij gaven zij ruimte voor de inbreng van de stad en de raad. Ik was een beetje dom, naïef. Ik vertrouwde erop dat dit geen loze belofte was. Ik had beter moeten weten. In het coalitieakkoord is sowieso al niet veel te vinden over de binnenstad. ‘Actief op je handen zitten’ klinkt nu door als nieuw motto van het college voor de binnenstad. Klinkt als ‘niet bewegen en vier jaar de rit uitzitten’. Deze coalitie ontpopt zich inmiddels als bepaald binnenstadonvriendelijk, de ondernemers die het toch al niet gemakkelijk hebben zitten met de gebakken peren!

Peter Pels, voorzitter Citycentrum wolle
Peter Pels, voorzitter Citycentrum Zwolle

Twaalf koopzondagen is volstrekt achterhaald, deze coalitie voert een achterhoedegevecht. Als belangenorganisatie zijn we gedwongen dat gevecht aan te blijven  gaan. Immers zo’n 8 tot 10% omzetstijging is er voor ondernemers mee gemoeid, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek.

De bibliotheek verdwijnt definitief uit de binnenstad en dat is jammer gezien het wenselijke gevarieerde aanbod. Een tegenvaller van 4 miljoen euro bracht deze coalitie niet van haar standpunt. Het geld werd snel gevonden. Stel je eens voor wat je met 4 miljoen extra allemaal niet kunt doen in de binnenstad?

Hoewel winkelleegstand nadrukkelijk genoemd wordt in het coalitieakkoord is er van het aangekondigde leegstandsteam nog niets vernomen. Oktober mag dan woonmaand zijn, dit college heeft geen aandacht voor de huiskamer van Zwolle. Het speelt liever buiten in de Regio Zwolle, dat is vast sexyer en opwindender. De binnenstadsondernemer betaalt het gelag, direct dan wel indirect. U wil nog een voorbeeld? Om de begroting 2016 op orde te krijgen kiest dit college voor verhoging van de parkeertarieven, uiteraard treft dit de binnenstad rechtstreeks. Wij hebben deze verhoging afgeraden omdat de ondernemers daar last van krijgen.

Investeert het college dan helemaal niet in de binnenstad? Er loopt toch een visietraject? Er lopen er wel drie! Maar ik vrees dat dit dan iets wordt waar het volgende college mee aan de gang moet. Zijn we drie jaar verder. Er komt binnenkort geld vrij voor een betere routering, te laat, we zijn de weg kwijt. Inmiddels is het centrummanagement, waar partijen in het verleden om vochten en elkaar troffen, volledig versnipperd. In het houtje-touwtjes-binnenstadsmanagement van nu is geen ruimte voor een goed en indringend debat met alle partijen. Juist nu, maar zeker ook in de toekomst, vraagt de binnenstedelijke ontwikkeling om een sterk centrummanagement, een duidelijke regie. Het gaat over de programmering: wat is er wanneer en waar te doen? Dat gaat over marketing, promotie en arrangementen. En dat gaat over het beheer van de binnenstad. Naar regie en focus! Op naar de BV Binnenstad. Past prima in de agenda’s van deze coalitie: een sociale, een ondernemende, een toekomstgerichte en een levendige binnenstad.

Ik was een beetje dom. Ik ben een beetje boos. Gelukkig duurt dat maar even. Er liggen teveel uitdagingen in de belangenbehartiging voor de ondernemers om bij de pakken neer te zitten. Vrij naar een recent initiatief van zo’n ondernemer: ik geef alles, behalve op. Meer nog dan ik de gemeente oproep, roep ik ondernemers op zich te verenigen, een vuist te maken en zich hard te maken voor optimale omstandigheden en ruimte om te ondernemen. Zodat zij het verschil kunnen maken en Zwolle op de kaart (blijven) zetten als aantrekkelijke en gastvrije (binnen)stad.

Bron: http://citycentrum-zwolle.nl/2015/10/19/een-beetje-dom/

[advpoll id=”36″ title=”Poll” width=”250″]

Back to top button