Ouderen teleurgesteld in wethouder William Dogger

De seniorenraad van Zwolle is niet te spreken over het overleg met Swollwacht-wethouder William Dogger met betrekking tot zijn plannen voor ouderen in Zwolle. ‘We hebben het overleg met u als zeer teleurstellend ervaren.’

Het is voor het eerst dat er in Zwolle een wethouder is belast met ouderen in Zwolle. William Dogger (Swollwacht) heeft na twee jaar een voorstel gemaakt om speciale aandacht te krijgen voor senioren in Zwolle: Vitaal en Waardig Ouder Worden. De seniorenraad kraakt echter het overleg met de wethouder over het plan en vindt dat er niet geluisterd is naar de inbreng van Zwolse ouderen. Dat staat in een brief die de belangenvereniging naar de Swollwacht-wethouder heeft gestuurd.

Knelpunten
‘In de eerste plaats moet de Seniorenraad Zwolle constateren dat de eerder door haar op diverse moment ingebrachte voorstellen niet tot nauwelijks zijn terug te vinden in voornoemde agenda Vitaal en Waardig ouder worden’, schrijft de belangenorganisatie. ‘De Seniorenraad Zwolle stelt vast dat voor wat betreft de genoemde adviezen een expliciete uitwerking in beleid en een nadere concretisering gemist worden. Zo ontbreken bijvoorbeeld voorstellen vanuit de gemeente om een concrete start van een activiteit te faciliteren en knelpunten aan te pakken.’

Weinig inspirerend
Ook de overleggen met Dogger waren weinig inspirerend. De seniorenraad is teleurgesteld over de manier waarop de wethouder het gesprek is aangegaan. ‘Wij hebben dit als zeer teleurstellend ervaren’, schrijft ze. ‘Er bleek namelijk weinig concreets op tafel te liggen om over te praten. Wij koesteren dan ook de verwachting dat in de vervolgcontacten de informatieverstrekking meer aandacht krijgt en overleg gebaseerd zal zijn op meer concrete onderwerpen.’

Kijk hier voor de plannen die het College heeft voor ouderen in Zwolle.

Back to top button