woensdag , 1 februari 2023

Zwolse politiek geeft haarzelf meer geld

Er komt niet alleen een extra wethouder in Zwolle, maar er ligt ook een voorstel om geld te investeren in ‘fractiemedewerkers’. In totaal gaat het om 800.000 euro over vier jaar. De SP heeft al verbolgen gereageerd. ‘De kreet “mensen moeten voelen dat het goed gaat” heeft in Zwolle blijkbaar vooral betrekking op politici.’

In de beleidsrapportage valt te lezen dat er een voorstel ligt om 200.000 euro per jaar uit te geven aan ‘fractiemedewerkers’. Elke Zwolse fractie (8 in totaal) krijgt jaarlijks 25.000 euro. SP-fractievoorzitter Brammert Geerling geeft aan dat zijn partij daar geen gebruik van zal maken. ‘Van die 2 ton blijft er in ieder geval 25.000 euro per jaar over.’
ChristenUnie-raadslid Reinier Mulder zegt op Twitter dat andere partijen juist wel voorstander zijn van het extra geld voor de politieke partijen. ‘Fractie ondersteuners is een wens van veel fracties. Het aantal onderwerpen, vergaderingen, ontmoetingen met de stad groeit met het jaar. Ik besteed meer dan dat het ministerie van BiZa uitgegaande uren aan mijn raadswerk. Extra ondersteuning vind ik op zijn plaats.’

Extra wethouder kost 1,2 miljoen euro
Eerder was er ook al ophef, omdat het nieuwe College van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD een extra wethouder heeft aangesteld. Uit de beleidsrapportage van dit jaar blijkt dat die de Zwolse belastingbetaler 1,2 miljoen euro gaat kosten. Dat is nog exclusief eventueel wachtgeld dat kan oplopen tot 342.000 euro.

Op dit moment ziet het nieuwe College geen financiële ruimte om te investeren in de stad zelf, doordat Zwolle kampt met een miljoenentekort in de zorg. Voor dat sociaal domein liggen er reeds plannen om te bezuinigen.