‘Politiek is niet klaar voor besluit windmolens’

Het project om windmolens op Voorst te plaatsen wordt gestopt. Maar dat betekent niet dat het initiatief in de toekomst niet alsnog wordt opgestart, zegt Kees de Vries, voorzitter van Blauwvinger Energie. ‘De politiek in Zwolle is er nu nog niet rijp voor om ja of nee te zeggen.’

In het bericht staat dat het project wordt ‘stil gelegd’. Is dat hetzelfde als ‘definitief van de baan’?
‘We willen het project echt stoppen. Dat geeft rust voor iedereen. Er wordt nu gesproken over kaders in Zwolle voor grootschalige duurzaamheidsprojecten, dan moet het op de achtergrond niet steeds gaan over windmolens in Voorst. Laat de politiek nu eerst in alle rust die kaders bepalen.’

Maar als die kaders zijn bepaald, kan het project voor windmolens op Voorst weer terugkeren?
‘Zeker. Dat hoeft niet in de huidige samenstelling met ons, Scania en Hogeschool Windesheim te zijn, maar het terrein blijft beschikbaar. Als de kaders zijn bepaald en daaruit blijkt dat Voorst een goede locatie is, kan het initiatief opnieuw worden opgestart. Maar nu moet het project stoppen, omdat het te veel druk op de politiek legt.’

Dus de tegenstanders die nu opgelucht zijn, kunnen later opnieuw worden geconfronteerd met windmolens op het Scania-terrein?
‘Dat zou kunnen.’

Kees de Vries

U wilt nu vooral de politiek rust geven om te beslissen over deze vraagstukken?
‘Je merkt dat de politiek in verlegenheid is gekomen op het moment dat het om concrete zaken gaat, terwijl in allerlei verkiezingsprogramma’s wel wordt gesproken over duurzaamheid. We zaten zelf bij het debat over duurzaamheid in de gemeenteraad en je merkte dat er van allerlei kanten onduidelijkheid is. Wij worden daar als drie partijen constant in genoemd. Dat komt het proces niet ten goede. Wij hebben geen zin om onderdeel van een verkiezingsdebat te worden. Laat ze het eerst maar eens op papier zetten en dan komen we wel een keer terug, of niet.’

Bent u teleurgesteld?
‘Voor de korte termijn wel. Ik merk dat de politiek hier niet duidelijk een standpunt over durft in te nemen. De politiek in Zwolle is er nog niet rijp voor om ja of nee te zeggen tegen concrete plannen. Ik ben wel blij dat zowel de politiek als de stad bezig is met het grotere vraagstuk over duurzaamheid. Uiteindelijk hoop ik dat het totaalplaatje beter wordt.’

Back to top button