Zwolse studenten én leraren gaan de zorg helpen

Door de coronacrisis is de druk op de zorg toegenomen, waardoor elke extra hand aan het bed welkom is. In Zwolle hebben Landstede MBO, roc Menso Alting en het Deltion College de samenwerking opgezocht om studenten en leraren in te kunnen zetten.

Uit een enquête onder duizenden studenten blijkt dat de student bereid is om mee te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Studenten en leraren willen, op basis van vrijwilligheid, graag bijspringen ter ondersteuning van de kritische processen in de zorg en welzijn. Thea Koster, Lid College van Bestuur Deltion: “Het gaat hier voornamelijk om zorg- en welzijnsstudenten die hun stage-uren uitbreiden, maar ook studenten van andere opleidingen zijn inzetbaar, die door de genomen maatregelen nu thuiszitten. De maatschappelijke betrokkenheid van onze studenten en leraren is erg groot in deze voor iedereen spannende tijd. Ze willen graag iets betekenen voor de medemens en onze regio.” Leraren met een beroepsgerichte achtergrond, bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende kunnen worden gedetacheerd daar waar ze het hardst nodig zijn.

Extra handen
Studenten en leraren die willen helpen, kunnen dit aangeven via het speciaal in het leven geroepen platform. Zorgaanbieders uit de regio kunnen via deze route aangeven waar ze hulp nodig hebben. Studenten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor de lichte zorgtaken. Te denken valt aan de inzet bij de dagelijkse handelingen, zoals wassen, aan- en uitkleden en het uit bed helpen van de patiënt. Het vaste zorgpersoneel kan hierdoor ingezet worden op de coronazorg. Studenten, leraren en zorginstellingen kunnen mailen naar extrahanden@mbozwolle.nl. De onderwijsinstellingen bekijken vervolgens samen met de zorgaanbieders hoe de beste matches tussen vraag en aanbod gemaakt kunnen worden.

Back to top button